Canal Viu i Casa Canal

CANAL VIU

Canal Viu és una plataforma en defensa de les arbredes del Canal d’Urgell i el seu entorn.

Hi ha molts Ajuntaments i entitats adherits i organitzen plantades d’arbres i altres activitats per anar recuperant la vegetació que ja hi havia hagut als voltants del canal i que es va anar fent desaparèixer amb el temps.

http://www.canalviu.cat

CASA CANAL

La Casa Canal de Mollerussa és un edifici emblemàtic de la ciutat de Mollerussa construït entre el 1867 i el 1876 segons els projecte de l’enginyer que fou el director de les obres de construcció del propi Canal Principal, l’enginyer Domingo Cardenal. L’edifici té uns 1.200 m2. Dues torres han estat pujades per a sostenir dipòsits d’aigua. L’edifici surt fora dels estils locals. Parets de pedra picada i sostres de fusta.

Jordiferrer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

L’interior de l’edifici ha sofert reformes importants per adaptar-lo a les oficines administratives de la casa, obres efectuades a finals dels anys 70. Sota l’estructura de la casa hi ha sitges per blat, ordi i oli.

Als baixos de la Casa Canal actualment es troba l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, que us detallem a continuació.

ESPAI CULTURAL DEL CANAL D’URGELL

Inaugurat el 8 de març de 2003, l’Espai Cultural del Canals d’Urgell (ECCU) és un centre d’interpretació de les terres regades pels Canals d’Urgell fruit del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell. Té com a finalitat conservar i difondre tot el patrimoni que ha generat, genera i generarà els Canals d’Urgell, a causa de les transformacions ocasionades en tot el territori que rega.
Aquest espai vol reflexar totes i cada una de les transformacions naturals, econòmiques, culturals i socials, ocasionades al conjunt de les terres de Ponent regades pels Canals. Més concretament parlem de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià. Cinc comarques que actualment conformen una de les àrees regades artificialment més grans de tota Europa

L’Espai Cultural té dues zones de presentació diferenciades a l’hora de realitzar la visita: 

Espai permanent. Exposició fixa en el temps i que tracta sobre el territori i el canal.

Espais temporals. Sala polivalent i sala d’exposicions petita on les exposicions són temporals i forànies.
En el jardí exterior de la casa troben peces restaurades que també ens parlen de la transformació del territori, com el llaüt, la vagoneta, la màquina de ventar, la barca del seni, la porgadora de grans, la màquina de batre, etc.  A la mateixa avinguda on està situat l’edifici trobem el pas de la tercera sèquia principal dels Canal d’Urgell i el salt d’aigua corresponent.